<< May June 2020 July >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
17:30 In4 Out6
09:30 In8 Out4
 
09:30 In12 Out5
17:30 In1 Out2
 
08:30 In10 Out0
 
17:30 In2 Out1
 
17:30 In5 Out4
     
8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6.
17:30 In3 Out0
09:30 In1 Out0
 
09:30 In2 Out1
17:30 In0 Out1
 
08:30 In1 Out0
 
17:30 In0 Out0
 
17:30 In0 Out0
     
15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6.
17:30 In0 Out0
09:30 In1 Out0
 
09:30 In0 Out0
17:30 In0 Out1
 
08:30 In1 Out0
 
17:30 In0 Out0
 
17:30 In0 Out0
     
22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6.
17:30 In0 Out0
09:30 In0 Out0
 
09:30 In0 Out0
17:30 In0 Out0
 
08:30 In1 Out0
 
17:30 In0 Out0
 
17:30 In0 Out0
     
29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7.
17:30 In0 Out0
09:30 In0 Out0
 
09:30 In0 Out0
17:30 In0 Out1
 
08:30 In1 Out0
 
17:30 In0 Out0
 
17:30 In0 Out0